Privatlivspolitik

Introduktion

Denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”) fastsætter, hvordan Chefmade ApS (”Chefmade”, ”vi”, ”os”, ”vores” o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede oplysninger (herunder personligt identificerbare oplysninger) fra brugere af vores hjemmeside www.chefmade.dk (”Hjemmesiden”).

Alle brugerne er underlagt Chefmades vilkår og betingelser tilgængelige på Hjemmesiden (”Betingelserne”). I det omfang der er uoverensstemmelse mellem denne Privatlivspolitik og Betingelserne, vil Betingelserne finde anvendelse. Udtryk, der anvendes i denne Privatlivspolitik skal have den samme betydning som fastsat i Betingelserne, medmindre den specifikke kontekst giver anledning til en anden betydning.

SĂĄfremt du ikke accepterer denne Privatlivspolitik, bedes du undlade at registrere en profil eller pĂĄ anden mĂĄde benytte Hjemmesiden.

Chefmade forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage at ændringer af denne Privatlivspolitik. Brugere er selv ansvarlige for fra tid til anden at holde sig ajour med denne Privatlivspolitik. Enhver brug af Hjemmesiden vil være underlagt den Privatlivspolitik, som er gældende på tidspunktet for brugen af Hjemmesiden. Enhver ændring vil være gældende fra tidspunktet, hvor Chefmade indfører disse på Hjemmesiden. Enhver Bruger samtykker til at være bundet af enhver ændring af Privatlivspolitikken, når pågældende bruger Hjemmesiden.

Denne Privatlivspolitik finder anvendelse med virkning fra 1. marts 2023.

Hvad Chefmade indsamler

Personer, der registrerer sig på Hjemmesiden, er forpligtede til at tilvejebringe personlige oplysninger, herunder navn og andre kontaktoplysninger samt detaljerede oplysninger med hensyn til personens akademiske og professionelle baggrund samt tidligere beskæftigelser (og andre oplysninger, der typisk er indeholdt i et curriculum vitae). Chefmade kan indsamle yderligere oplysninger gennem korrespondance og andre interaktioner med personer.

Virksomheder, der registrerer sig pĂĄ Hjemmesiden, er forpligtede til at oplyse deres fulde navn og adresse, en beskrivelse af virksomhedens virksomhed og kontaktoplysninger pĂĄ virksomheden.

Brugere, der registrerer sig på Hjemmesiden, er forpligtede til at bekræfte deres tilslutning til denne Privatlivspolitik, og give samtykke til Chefmades brug af enhver indsamlet oplysning, herunder via Hjemmesiden. Brugerne accepterer Chefmades brug af de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med betingelserne i denne Privatlivspolitik.

Brugerne kan altid tilbagekalde deres samtykke ved at slette deres registrerede konto pĂĄ Hjemmesiden.

Hvad Chefmade gør med de oplysninger, som vi indsamler

Chefmade bruger de oplysninger, som vi indsamler om Brugere til at formidle deres medvirkning til samarbejder.

Hvis du er en Person, bruger og analyserer Chefmade relevante oplysninger, som vi indsamler om dig, til at identificere samarbejder, som kan være egnet til dig. Chefmade kan videregive oplysninger om dig til virksomheder, der kan tænkes at ville tilbyde dig et samarbejde.

Hvis du er en virksomhed, bruger og analyserer vi de oplysninger, som vi indsamler om dig med henblik pĂĄ at identificere de personer, der er bedst egnede til et muligt samarbejde. Vi kan videregive dine oplysninger til personer med hensyn til aktuelt eller potentielt samarbejde.

Chefmade er berettiget til loyalt og som led i Chefmade almindelige marketing (eksempelvis ved brug af logo mv.) at oplyse det forhold, at du som virksomhed, har benyttet Chefmade i forbindelse med et samarbejde.

Desto mere præcise og detaljerede tilvejebragte oplysninger, desto bedre er vi i stand til at matche virksomheder og personer. Du accepterer ved at registrerer dig som person eller virksomhed, at vi kan kontakte dig via e-mail på den e-mailadresse, som du senest har oplyst os. Vi kan også bruge de oplysninger vi har indsamlet fra dig til at forstå dine behov og give dig en bedre service af især følgende grunde:

  1. Intern journalføring.
  2. Forbedring af vores produkter og tjenester .
  3. Afsendelse af e-mails om nye tjenester, ĂĄbninger eller andre oplysninger, som vi tror, at du mĂĄske kan finde interessante.
  4. Videregivelse af dine oplysninger til relevante tredjeparter uden underretning til dig (i) hvis du allerede har tilladt, at vi gør det, (ii) hvis vi er forpligtede til at gøre det i henhold til gældende ret eller i henhold til en domstolseller lignende kendelse, (iii) hvis vi efter vores skøn finder det nødvendigt for at beskyttes Chefmades rettigheder eller rettigheder tilhørende virksomheder, personer eller tredjeparter, og/eller (iv) i forbindelse med et salg, fusion, overdragelse, joint venture eller anden overdragelse af en del af eller hele virksomheden, aktiver eller kapitalandele i Chefmade.
  5. Vi kan også bruge dine oplysninger til at kontakte dig for markedsundersøgelser. Vi kan kontakte dig via e-mail, telefon eller post.

Sikkerhed

Vi tager sikkerheden af vores Brugeres personlige oplysninger alvorligt, og vi har derfor iværksat foranstaltninger til at minimere misbrug, uautoriseret adgang, tab og ulovlig behandling heraf.

Vi kan dog ikke garantere for sikkerheden af vores servere eller overførsler mellem vores servere og din computer. Af den grund vil alle oplysninger, som Brugere tilvejebringer, ske for deres egen risiko. Du bedes venligst hjælpe os med at holde dine oplysninger sikre ved at holde din adgangskode og andre kontooplysninger fortrolige.

Vi beskytter alle personlige oplysninger på servere, som leveres af Microsoft. Dine oplysninger kan således, som en del af Chefmades virksomhed, blive overført på tværs af grænser.

Cookies

En cookie er et stykke information indsamlet på Hjemmesiden. Den kan enten være permanent, hvis den varer ved efter browseren er lukket, eller sessionbaseret, i hvilket tilfælde den ødelægges, når browseren lukkes.

Du accepterer hermed, at Chefmade fra tid til anden kan bruge cookies på din harddisk til at gemme oplysninger (såsom brugernavn, adgangskode, andre personlige oplysninger, e-mailadresse mv.), så du ikke behøver at genindtaste disse oplysninger hver gang du besøger Hjemmesiden. Disse cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller give din computer virus, og den tildelte cookie vil være unik for dig. Det primære formål med en cookie er at gøre det muligt for dig at spare tid og lette fremtidig adgang til Hjemmesiden.

Kontrol af dine personlige oplysninger

Chefmade vil ikke sælge eller udleje dine personlige oplysninger til en tredjepart, medmindre vi har din tilladelse eller er forpligtet ved lov til at gøre det. Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er påkrævet ved lov.

Hvis du mener at oplysninger om dig, som opbevares af Chefmade, er ukorrekte eller ufuldstændige, bedes du venligst kontakte Chefmade så hurtigt som muligt.

Kontaktinformation

Chefmade indsamler og håndterer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Chefmade imødeser, at enhver kommentar, anmodning eller forespørgsel vedrørende denne Privatlivspolitik eller vores brug af dine oplysninger rettes til info@chefmade.dk eller Chefmade ApS, St. Voldgade 10, 8900 Randers C